REALISATIE

Cegelec Fire Solutions fungeert met de juiste kennis, ervaring en innovatiekracht al in de initiële bouwfase als volwaardige partner. In nauw overleg denken we mee in de planning en coördinatie, samen met de bouwpartners en opdrachtgever. Met een gedegen voorbereiding en structurele integratie van het brandveiligheidssysteem realiseren we belangrijke kostenbesparingen. Zo weet u in elke fase van het proces exact waar u aan toe bent.

Cegelec Fire Solutions voert alle projecten uit met inachtneming van alle veiligheids- en milieuvoorschriften voor mensen en middelen.

Kies voor zekerheid met een gecertificeerde installatie

Alle brandsystemen die door de overheid of verzekering verplicht zijn gesteld, dienen aan bepaalde normeringen en voorschriften te voldoen. Wanneer u een installatie laat plaatsen, wilt u er zeker van zijn dat dit goed gebeurt.

Omdat veiligheid voor Cegelec Fire Solutions het allerbelangrijkst is, zijn onze producten en diensten altijd van de hoogste kwaliteit. Onze systemen zijn voorzien van keurmerken en certificaten. Zo voldoen we altijd ruimschoots aan de strenge eisen die in de beveiligingsbranche worden gesteld, en weet u zeker dat u uw veiligheidssystemen door een professioneel en erkend bedrijf laat installeren en onderhouden.

Het certificeren van onze installaties gebeurt aan de hand van het CCV-certificatieschema wat u als afnemer zekerheid van ons vakmanschap en de juiste preventiemiddelen biedt. Het certificatieschema is gericht op het certificeren volgens NEN-EN ISO 17065 van VBB-systemen. VBB-systemen (vast opgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen) zijn beveiligingssystemen die zijn ontworpen en vast opgesteld in gebouwen of inrichtingen om mensen te beschermen, schade te beperken en het bedrijf continuïteit te garanderen.

ONTDEK MEER

VINCI Energies

Op zowat ieder moment in je leven, geniet je van de bijdrage van VINCI Energies. Wij dragen bij aan deze wereld in verandering door infrastructuur, gebouwen en industriële sites te verbinden met informatie en energiesystemen om zo je dagelijks leven te verbeteren.

Veiligheid en preventie op het werk

De bewustmaking van ieder personeelslid is een eerste vereiste om ongevallen te voorkomen. Cegelec streeft naar een veilige werkomgeving.

Fonds VINCI

Zodat iedereen zijn plaats vindt in de maatschappij