ONZE WAARDEN

Bij VINCI Energies zitten de menselijke waarden van solidariteit, vertrouwen, autonomie, verantwoordelijkheid en ondernemerschap in de genen.

De naleving van deze waarden garandeert het voortbestaan van VINCI Energies en gaat verder dan puur economische overwegingen. De diepgewortelde waarden zijn de drijvende kracht achter onze cultuur van dienstverlening en het managementmodel van VINCI Energies. Tevens vormen zij een inspiratiebron voor ons beleid rond sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Zich bij VINCI Energies aansluiten, is bijdragen aan de verwezenlijkingen welke het dagelijkse leven verbeteren door te anticiperen op de toekomst. Als je bij ons werkt, deel je onze waarden.

Autonomie

Door elke werknemer en business unit de vrijheid te geven om initiatief te nemen, creëren we een constante ontwikkeling van onze talenten. De business units bepalen hun eigen ontwikkelingsstrategie en zijn bevoegd deze te implementeren conform de groepscultuur. Deze autonomie versterkt ons vermogen om snel en creatief te reageren en dit in rechtstreeks contact met de klant. Dit is de sterkte van VINCI Energies.

“Mijn functie is zeer interessant omwille van de grote autonomie die ik heb. Om mijn projecten goed te beheren, kan ik zelf beslissingen nemen op vlak van uitvoeringsmethodes en organisatie. Hiervoor wordt ik bijgestaan door een zeer competent projectteam” – Quentin, Project Manager 

Verantwoordelijkheid

Ons succes hangt af van het verantwoordelijkheidsgevoel van onze mensen op ieder niveau van de organisatie, ongeacht hun positie. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid tegenover zijn projecten, collega’s, klanten en business unit.

“Mijn job is uiterst gevarieerd en vraagt een grote verantwoordelijkheid, waardoor het interessant en boeiend blijft.” – Vito, Project Manager 

Ondernemerschap

Wij laten onze mensen de ruimte om initiatief te nemen, risico’s in te schat­ten, kansen te zien en te benutten. Dit zorgt ervoor dat we kunnen innoveren in onze projecten.

“De projecten die Cegelec doet zijn interessant en gevarieerd; de meest moderne en vernieuwende technieken worden gebruikt. Elke dag is boeiend en anders. Hier werken is zoveel meer dan alleen tekenen. Men houdt rekening met je mening, je ontwerpt mee en je begeleidt het hele proces vanaf studiefase tot oplevering.” – Sarah, Design Engineer 

Vertrouwen

Vertrouwen wordt gegeven, verdiend, beloond, en het laat mensen toe om samen te werken, wetende dat ze op elkaar kunnen rekenen.

“Door de verscheidenheid aan vragen die ik dagelijks ontvang per telefoon of per mail, is elke dag opnieuw een technische uitdaging. En indien ik het antwoord niet direct kan vinden, kan ik dankzij de perfecte collegialiteit intern een beroep doen op verschillende specialisten.” – Tony, Service Engineer 

Solidariteit

Solidariteit is meer dan een principe. Het is een realiteit binnen ons netwerk: kennis, activiteiten en middelen worden gedeeld binnen VINCI Energies, waardoor onze efficiëntie verhoogt en we snel kunnen handelen.

“Omringd door ervaren collega’s, heb ik veel geleerd op het gebied van de brandbeveiliging. De werfbezoeken en de werfopvolging onder begeleiding van ervaren medewerkers waren voor mij een aangename ervaring. Zo krijg je meer feeling met de materie. In de toekomst zijn er ook een aantal opleidingen voorzien, zodat ik mijn kennis en mijn vaardigheden nog kan aanscherpen en verder ontwikkelen.” – Bart, Project Engineer

De solidariteit wordt ook aangetoond door het betrekken van medewerkers in de samenleving. Zij kunnen zich namelijk samen met het Fonds VINCI inzetten voor de ondersteunde organisaties, door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties.

Fonds VINCI

Zodat iedereen zijn plaats vindt in de maatschappij

Referenties

Ontdek onze verwezenlijkingen

Veiligheid en preventie op het werk

De bewustmaking van ieder personeelslid is een eerste vereiste om ongevallen te voorkomen. Cegelec streeft naar een veilige werkomgeving.