AUTOMATISCHE BLUSSYSTEMEN

Een branddetectie is niet voldoende wanneer er geen permanente aanwezigheid is gegarandeerd of wanneer de schade aan apparatuur of processen tot een minimum dient te worden herleid. Een automatisch blussysteem beschermt mensenlevens, constructies en processen. Afhankelijk van de toepassing bieden wij verschillende gasblussystemen, watergedragen en pre-engineerde systemen.

CO2

Een CO2 blussysteem is een zeer efficiënt blussysteem. Er wordt echter aangeraden deze niet in bemande ruimten toe te passen door het verstikkend effect. Indien dit toch wordt toegepast dienen extra veiligheidsmaatregelen te worden getroffen.

Co2 verdringt de zuurstof en zorgt voor een koelend effect.

CO2 kan worden opgeslagen onder hoge druk 58 bar of op lage druk 20 bar en wordt toegepast voor volumebeveiliging “total flooding-” en objectbeveiliging “local application”.

Toepassingsgebied: transformatoren, generatoren, walsen, opslag gevaarlijke goederen, elektrische risico’s, machines, enz.

Inert

Een inert gas is een gas dat geen chemische reactie aangaat. Inerte gassen worden in hoofdzaak gebruikt om de concentratie zuurstof te verminderen.

Als blusmiddel stellen wij IG55 voor dat is samengesteld uit 50% stikstof(N2) en 50% argon(Ar).

Het blusmiddel heeft een ODP (Ozon Depletion Potential) en GWP (Global Warning Potential) waarde gelijk aan 0 waardoor het veilig is voor de natuur. Een uiterst milieuvriendelijk product.

Het gas wordt opgeslagen in cilinders van 50, 80 of 140 liter bij een druk van 200 of 300 bar.

Bij een lozing wordt de zuurstofconcentratie binnen het risico terug gedrongen van 21% naar ongeveer 12% waardoor het vuur dooft. Bij concentraties boven de 10% zuurstof kunnen de aanwezige personen nog normaal functioneren.

Deze concentratie dient minimaal 10 minuten te worden gegarandeerd. Het risico dient dan ook voldoende gasdicht te zijn. Dit wordt gemeten aan de hand van een gasdichtheidstest.

Toepassingsgebied: serverroom, datacenters, elektrische lokalen, elektrische kasten, enz…

Novec1230

3M ™ Novec ™ 1230 Brandbeveiligingsvloeistof is een brandblusmiddel dat ontwikkeld werd als alternatief voor halonvervanging en fluorkoolwaterstof (HFK). Het behoort tot een familie van chemicaliën die halogeenkoolstoffen worden genoemd, een groep die HFK’s en fluorketonen omvat. Novec 1230-vloeistof is een fluoroketon, terwijl de alternatieve blusgassen zoals FM-200 ™ en ECARO-25® HFK’s zijn (HFC-227ea, HFC-125).

Novec 1230-vloeistof heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) van minder dan één, terwijl deze HFK’s een GWP van meer dan 3000 hebben.

Novec 1230-vloeistof heeft de hoogste veiligheidsmarge van alle blusgassen.

Het gas wordt in vloeibare vorm opgeslagen in de fles en onder druk gezet met stikstof.

Cegelec Fire Solutions biedt verschillende systemen aan gaande van 25 bar tot het Kidde ADS dat in staat is grotere massastromen (2,5 tot 3 keer sneller) te leveren dan een standaard chemisch blussysteem. Deze laatste kan worden toegepast in complexe en lange leidingstelsels met kleinere leidingdiameters waar de standaard systemen vaak ontoereikend zijn.

Het blusprincipe is gebaseerd op het onttrekken van de warmte.

Toepassingsgebied: serverroom, datacenters, elektrische lokalen, elektrische kasten, enz…

Poeder

Vaste, automatische poederblussystemen worden vaak ingezet wanneer er gevaar is voor brandende vloeistoffen of gassen, voor specifieke risico’s zoals stookoliebranders, spuitcabine, machinekamers, gevaarlijk opslag, enz. Ook voor het bestrijden van metaalbranden zijn er specifieke bluspoeders beschikbaar.

Het blusprincipe is gebaseerd op de onderbreking van het verbrandingsproces door tussenkomst in de chemische reactie en bijhorende energiebeperking.

Watermistsystemen

De afgelopen jaren is het belang in watermist steeds belangrijker geworden.

We onderscheiden verschillende type systemen. Zo zijn er systemen dat werken op lage druk, middelhoge en hoge druk.  Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen maar maken allen gebruik van zeer kleine waterdruppels waardoor er beduidend minder water wordt gebruikt dan bij klassieke sprinklersystemen. Door de veel grotere omwentelingsoppervlakte van deze minuscule waterdeeltjes ten opzichte van normale waterdruppels wordt de hitte veel sneller en efficiënter geabsorbeerd. Hierdoor worden de waterdeeltjes omgezet in stoom dat op zijn beurt de zuurstof verdrijft.

Cegelec Fire Solutions biedt zowel systemen aangedreven door een pomp als aangedreven door drukflessen aan.

Verder hebben we ook nog de hybride watermist systemen waarbij de waterdeeltjes en blusgas vrijkomen via dezelfde sproeier om zo de warmte te absorberen en het zuurstofniveau te reduceren.

Toepassingsgebied: Groot toepassingsgebied in zowel bemande als niet bemande ruimten, in local of total flooding applicaties.

Keukenblussysteem

Bij een brand in een friteuse kan deze zich snel verspreiden via de afzuigkap. De filters in de kap bevatten vetten dat snel kunnen ontbranden en zo de volledige kap, afzuigkanalen en gehele keuken of gebouw kunnen in brand zetten.

Een automatisch blussysteem wordt zo gedimensioneerd dat de toestellen onder de kap zoals friteuses, grill’s, braadpannen, enz. maar ook de dampkap en afzuigkanalen worden beveiligd.

Het systeem is volledig autonoom zodat het systeem 24/24 en 7/7 actief staat.

De activatie gebeurt manueel of automatisch door smeltloden achter de filters en in de afzuigkanalen. Bij het doorsmelten van het smeltlood wordt het blusmiddel onder druk gezet via een drukpatroon. Het blusmiddel wordt via een leidingnet naar de sproeiers gestuwd waarbij het blusmiddel wordt verneveld boven de kookapparatuur, in de dampkap en afzuigkanaal.

Het blusmiddel zorgt voor een afkoeling, verdrijving van de zuurstof en het afdekken met een schuimlaag van de vuurhaard.

Het blusmiddel is onschadelijk voor mensen en voeding.

Veiligheid en preventie op het werk: ons streven naar een ongeval vrije werkomgeving

De bewustmaking van ieder personeelslid is een eerste vereiste om ongevallen te voorkomen. Cegelec streeft naar een veilige werkomgeving.

Referenties

Ontdek onze verwezenlijkingen

Cegelec

Cegelec, een merk van VINCI Energies, is gespecialiseerd in advies, ontwerp, engineering, installatie en onderhoud voor tertiaire- en industriële gebouwen en infrastructuurprojecten.