S.M.A.R.T.

SpriSprinkler Management and Remote Trackingnkler Management and Remote Tracking

Het S.M.A.R.T.-platform, de nieuwste oplossing van Cegelec Fire Solutions.

  • Monitoring vanop afstand
  • Efficiëntie bij interventies
  • Milieuvriendelijk
  • Status van alarmen en parameters in realtime
  • Resetten van storingen mogelijk
  • Slimme sturing

 

 

Cegelec Fire Solutions ijvert dag in dag uit om de installaties bij de klant verder te optimaliseren. Met S.M.A.R.T. lanceren we nu een nieuw en vernieuwend digitaal platform om de performantie van sprinklerinstallaties te verhogen, kosten te verlagen en grote stappen voorwaarts te zetten in de digitale transformatie.

In de eerste plaats is S.M.A.R.T. (Sprinkler Management and Remote Tracking) een monitoringplatform dat snel en overzichtelijk statusupdates van sprinklerinstallaties communiceert. Tot op heden krijgt de meldkamer slechts een melding van een storing of brandalarm. Is er brand? Doet er zich een probleem voor met de dieselpomp? Is een verwarmingselement stuk? Of betrad iemand gewoonweg de pompkamer waardoor een storing wordt doorgegeven? De specifieke oorzaak van de melding is enkel te consulteren op de monitor van de centrale in de pompkamer.

Het is dus niet meteen duidelijk waar het probleem schuilt, hoe dit moet worden opgelost en wie hiervoor op pad moet. Meestal worden dan zowel een technieker als elektricien op pad gestuurd. Uit onderzoek blijkt dan ook dat meer dan de helft van deze interventies efficiënter aangepakt kunnen worden.

 

Op de tablet of smartphone

Daar brengt het S.M.A.R.T.-platform verandering in. Via een beveiligde 4G-verbinding kan de monitor op afstand gevisualiseerd worden op een tablet, desktop of zelfs via een applicatie op de smartphone. De beheerder, eigenaar en/of de meldkamer krijgen een melding, zien meteen welk defect zich in welk pomplokaal of magazijn voordoet en kunnen bepalen of dit dringend is of niet. De geschikte vakkundige kan meteen worden ingeschakeld of via de smartphone of tablet kan de storing eenvoudig gereset worden. Indien nodig kan eveneens de brandweer opgeroepen worden.

S.M.A.R.T. werkt via de PLC’s (programmable logic controllers) die reeds zijn ingebouwd in alle Cegelec-installaties en is dus beschikbaar voor alle Cegelec-klanten. Alle meetbare componenten zoals eindeloop- en drukschakelaars kunnen in deze programmeerbare modules worden opgenomen, waardoor het S.M.A.R.T.-platform vrij configureerbaar is naargelang de noden van de klant.

 

In realtime

Via de interface kan de beheerder de huidige alarmen en realtimestatus van de operationele parameters van de sprinklerinstallatie consulteren. Ook is het mogelijk om de alarmhistoriek van de laatste zes maanden op te roepen. De beheerder kan ook de meldprocedure bepalen, bijvoorbeeld aan de hand van de storing of naargelang de technieker van wacht.

 

Wekelijkse rapportering

Sprinklerinstallaties zijn onderhevig aan wekelijkse controles. Hiervoor moet een hele checklist afgegaan worden wat bijzonder tijdrovend kan zijn. S.M.A.R.T. maakt het mogelijk om dit vanop afstand te doen met één druk op de knop. Alle parameters van de installatie worden getest en in een gestandaardiseerd en correct ingevuld rapport voor de klant gegoten. Hierdoor kunnen eventuele problemen onmiddellijk worden vastgesteld en indien nodig wordt een interventie ingepland.

 

Predictive maintenance

Momenteel wordt onderhoud steeds door twee techniekers uitgevoerd. De een doet de ingrepen aan de installaties terwijl de andere deze monitort op de centrale in de pompkamer. Met behulp van S.M.A.R.T. in combinatie met een camera aan het plafond in de pompkamer, kan één technieker het onderhoud uitvoeren en de updates volgen op zijn tablet. Bovendien laat S.M.A.R.T. toe om de verschillende parameters van de installatie korter op te volgen. Te allen tijde is het mogelijk om te controleren hoe lang een pomp gedraaid heeft, aan welk toerental, met welke druk, of deze correct is opgestart en ook stilgelegd. Dit biedt beloftevolle perspectieven op vlak van predictive maintenance.

 

Slimme sturing

Het ‘Sprinkler Management and Remote Tracking’-platform is echter meer dan louter een monitoringtool. Dankzij de verschillende parameters van de installaties die gemonitord worden, is het mogelijk om tijdig bepaalde ingrepen te doen en kostenverlagende en milieuvriendelijke maatregelen te treffen. Zo kan bijvoorbeeld de testbuis worden aangestuurd. Deze buis met een doorsnee van zo’n twintig centimeter laat men omwille van het vorstrisico maandelijks leeglopen. Hierdoor gaan telkens honderden liters water verloren. Door de temperatuur continu te monitoren en een slimme sturing in het S.M.A.R.T.-platform, kan men de testbuis laten leeglopen enkel wanneer er vorstgevaar is en zo waterverspilling vermijden.

Een ander voorbeeld is de monitoring van de jockeypomp. Als een waakvlam draait deze pomp meermaals per dag om de druk steeds op peil te houden in de sprinklerinstallatie. Met behulp van S.M.A.R.T. is het mogelijk om de frequentie waarmee de jockeypomp wordt ingeschakeld op de voet te volgen. Wanneer deze vaker in werking treedt dan gewoonlijk, weet de beheerder dat er een lek is. Dit lek kan dan veel vroeger worden opgespoord.

 

Remote sturing

Om te controleren of deze goed functioneert, moet de dieselpomp van een sprinklerinstallatie elke week zo’n twintig minuten draaien. Momenteel zet Cegelec hiervoor twee techniekers voltijds in die elke week van pompkamer naar pompkamer trekken om de pompen te testen.

Zodra dit vanop afstand mag gebeuren, kan een bediende dit met behulp van S.M.A.R.T. op een paar dagen tijd zonder de baan op te moeten. Hierdoor krijgt de klant nog sneller een inzicht op de status van zijn installaties. Dit betekent ook een enorme verbetering in efficiëntie en de ondersteuning van onze operationele teams. Bovendien biedt S.M.A.R.T. op die manier ook een deeloplossing voor het mobiliteitsprobleem en kunnen de techniekers van Cegelec Fire Solutions nog efficiënter te werk gaan, wat de dienstverlening voor de klant enkel ten goede komt.

Met S.M.A.R.T. gooit Cegelec Fire Solutions de poort open naar de toekomst voor het beheer van sprinklerinstallaties. Het platform stelt de gebruiker in staat om vanop afstand sprinklerinstallaties te bedienen en speelt zo vandaag reeds in op de regelgevingen en mogelijkheden van morgen.