INNOVATIE

In een wereld die constant verandert, is het nodig om op nieuwe technologieën te anticiperen.

Het is onze strategie om een innovatie-vriendelijke omgeving in het leven te roepen. Omdat we actief zijn in markten waar een sterke concurrentie heerst, waar de beslissing van onze klanten vaak door de prijs ingegeven wordt, tonen we ons voortdurend van onze creatieve en innovatieve kant om onze klanten een technische toegevoegde waarde te bieden die het rendement op hun investering verbetert.

Omdat we onze grootste verwezenlijkingen kunnen toeschrijven aan onze medewerkers, investeren we in hun verdere ontwikkeling en trachten we hun kennis te verbreden.

Onze medewerkers worden bovendien gestimuleerd om in de dagelijkse werkomgeving te zoeken naar verbeteringen en mogelijkheden om efficiënter te kunnen werken. Deze ideeën kunnen zij indienen voor de VINCI Innovation Awards.

De competitie is niet alleen gericht op technologie, maar bestrijkt het volledige spectrum van innovaties die aan de basis van de vooruitgang binnen de Groep liggen, meer bepaald op de domeinen veiligheid, duurzame ontwikkeling en arbeidsomstandigheden. Die innovaties illustreren een geesteshouding die ons in staat stelt om voortdurend vooruitgang te boeken op het vlak van kwaliteit, veiligheid, deadlines en milieuzorg.

Binnen de verschillende business units van VINCI Energies Belgium promoten we actief de deelname aan de VINCI Innovation Awards. In 2017 namen we met 9 projecten deel.

 

S.M.A.R.T. – Sprinkler Management & Remote Tracking

Cegelec Fire Solutions ijvert dag in dag uit om de installaties bij de klant verder te optimaliseren. Met S.M.A.R.T. lanceren we nu een nieuw en vernieuwend digitaal platform om de performantie van sprinklerinstallaties te verhogen, kosten te verlagen en grote stappen voorwaarts te zetten in de digitale transformatie.

 

Test Foam Car

Gedreven door de geest van innovatie en creativiteit heeft het ingenieursteam van Cegelec Fire Solutions, op basis van zijn lange ervaring, een unit voor schuimtesten ontwikkeld. Deze kan op een eenvoudige en betrouwbare manier de verdeelapparatuur voor blusschuim testen, on site.

 

Infrarood detectie met automatische blusmonitoren

Door het combineren van twee bestaande technieken, infrarood detectie en blusmonitoren, realiseerde Cegelec Fire Solutions een installatie die d.m.v. infrarood detectie een brandhaard vroegtijdig kan detecteren en deze vervolgens automatisch gaat blussen met blusmonitoren (bluskanonnen). De monitoren worden automatisch naar de brandhaard gestuurd. Door de geavanceerde software achter deze installatie is het mogelijk de installatie geheel op de locatie af te stemmen.

Deze installatie is uitermate geschikt voor afvalverwerkers.

 

Toegevoegde waarde van BIM-technologie

Ook bij Cegelec maken we gebruik van het allesomvattende BIM-model. Dit is een digitaal 3D-model, dat een virtuele weergave van het bouwwerk vormt, waarbij geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld worden. Alle technieken worden tot in het kleinste detail weergegeven. Door het gebruik van BIM kunnen we vooraf fouten of interferenties tussen de verschillende technieken detecteren en deze op de computer oplossen in plaats van achteraf bij de installatie op de werf.

VINCI Energies

Op zowat ieder moment in je leven, geniet je van de bijdrage van VINCI Energies. Wij dragen bij aan deze wereld in verandering door infrastructuur, gebouwen en industriële sites te verbinden met informatie en energiesystemen om zo je dagelijks leven te verbeteren.

Wat doen we?

Cegelec is gespecialiseerd in advies, ontwerp, engineering, installatie en onderhoud voor tertiaire- & industriële gebouwen en infrastructuurprojecten.