De CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder

Om onze CO2-reductiedoelstellingen te behalen in overeenstemming met de doelstellingen van VINCI Energies (zie document: “Milieu-ambitie van VINCI Energies”) gebruiken wij de CO2-prestatieladder.

Aan de hand van deze ladder kunnen wij meten en verifiëren waar we staan en wat de aandachtspunten zijn in de uitvoering van onze projecten.

De belangrijkste actiedomeinen zijn:

  • De energiemonitoring van onze gebouwen en die van onze klanten
  • De invoering van duurzame “low carbon”-oplossingen voor onze gebouwen en die van onze klanten
  • De voortzetting van de elektrificatie van ons wagenpark

De CO2-prestatieladder omvat drie doelstellingen:

  • Reductie van de CO2-uitstoot: reductie met 40% tegen 2030 (scopes 1 & 2)
  • Transparantie (intern en extern): Voortzetting van de ontwikkeling van scope 3 en hulp aan klanten en leveranciers bij hun energietransitie
  • Deelname aan initiatieven op het vlak van CO2-reductie: leren van elkaar en ervaringen uitwisselen

Wenst u meer informatie?

Lees ons SSP (Shared Strategic Plan) en ons engagement of raadpleeg de website van de SKAO (www.skao.nl):

Download onze rapporten hier:

Het certificaat voor niveau 3 van de Co2-prestatieladder behalen

Elk jaar voert BCCA bij ons een audit uit. Indien we deze audit succesvol doorlopen, ontvangen wij het certificaat voor “niveau 3 van de CO2-prestatieladder”. Dit certificaat bevestigt onze inspanningen voor reductie van onze broeikasgasuitstoot.

Download onze verschillende certificaten hier: