CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Om de doelstellingen ook daadwerkelijk te behalen gebruiken we de CO2-Prestatieladder om te toetsen waar we staan en waar onze actiepunten liggen om CO2-bewust te handelen in onze bedrijfsvoering en bij de uitvoering van onze projecten. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn brandstofbesparing het efficiënt gebruik maken van materialen en een energietransitie realiseren. We doen dit zowel voor onszelf als ook voor onze klanten.

De CO2-Prestatieladder kent 4 invalshoeken:

  • Inzicht : Onze fleet is ons grootste aandachtspunt
  • Reductie van CO2-emissies : In 2030 minimaal een reductie van 40% gerealiseerd hebben tov 2018
  • Transparantie (intern en extern) : Scope 3 verder ontwikkelen en klanten en leveranciers bijstaan met hun energietransitie
  • Participatie in CO2-initiatieven : Leren en delen van elkaar zit in ons DNA

Meer weten?

Lees ons jaarrapport of kijk op de SKAO website.

Download hier onze rapportages:

Het Certificaat Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder werd behaald

Wij ontvingen het CO2-Bewust-certificaat voor onze inspanningen om CO2-broeikasgassen te reduceren. BCCA voerde de audit uit en heeft het Certificaat Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder uitgereikt.

Download hier onze verschillende certificaten: