Technische installaties in gebouwen

Belgium

AZ Delta Roeselare

Een nieuw succes in de ziekenhuissector

Het nieuw ziekenhuis AZ Delta in Roeselare is één van de grootste ziekenhuizen in West-Vlaanderen dat gebouwd wordt aan de afrit Oekene van de E403 en grotendeels de bestaande campi in de Wilgenstraat en Westlaan te Roeselare zal vervangen.

De nieuwe gebouwen beslaan een totale oppervlakte van 120.000 m² en hebben 703 hospitalisatiebedden en 100 dagziekenhuisbedden. De nieuwe campus bestaat uit 3 verschillende gebouwen.

Het hoofdgebouw omvat alle medische diensten: de verpleegeenheden en dagziekenhuis, de raadplegingen, intensive care, 18 operatiekamers, dialysecentrum en alle medisch technische diensten. Het logistieke gebouw omvat de centrale opslagkeuken, apotheek, magazijn, labo, centrale sterilisatie en het leer- en innovatiecentrum Radar. Het derde gebouw is de technische centrale. Dit gebouw bevat onder andere de stookruimte, de koelinstallatie, noodgeneratoren en compressoren.

Het lot HVAC en sanitair van het ziekenhuis AZ Delta wordt uitgevoerd door de THV Tribus Delta (Engie Axima–Cegelec-Spie) waarvan Cegelec instaat voor 30% van het lot HVAC; dit omvat onder andere de HVAC-technieken uitgevoerd voor de operatiezalen, medische beeldvorming, spoed en verpleegeenheden.

De verschillende onderdelen die wij mee realiseren zijn ondermeer: het leveren, plaatsen en indienststellen van 2 condenserende ketels 1.250 kW, 2 hoogrendementsketels 80/60°C 2.500 kW, warmtekrachtkoppeling (2 x 360 kW), 5 koeltorens 1.400 kW, 3 koelmachines 2.000 kW, 1 warmtepomp 280 kW voor beoveld, 3 stoomketels 760 kW 1.060 kg/h, 126 luchtbehande-lingsgroepen, eindelementen zoals 942 kW radiatoren, 16.040 m² koelplafonds, 142 ventilo-convectoren, automatische regeling, elektrische borden, gebouwenbeheersysteem en de sanitaire installatie.

In het najaar van 2019 zal de nieuwe hoofdcampus helemaal klaar zijn en worden alle processen en technieken uitgebreid getest. Het ziekenhuis zal operationeel zijn begin 2020.