Fonds VINCI

Zodat iedereen zijn plaats vindt in de maatschappij

Het Fonds VINCI, opgericht in 2012 in België, ondersteunt projecten van algemeen belang. Door het Fonds VINCI op te zetten, geven de oprichtende entiteiten blijk van hun wil om mee de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te geven.

Het Fonds VINCI wil met menselijke en financiële middelen organisaties ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. Het Fonds kent dus niet alleen financiële steun toe, maar biedt zijn medewerkers van de groep VINCI ook de kans om zich vrijwillig (in de vorm van een peterschap) in te zetten bij de ondersteunde organisaties. De medewerkers van de groep VINCI in België kunnen zich hierdoor op duurzame wijze inzetten voor de ondersteunde organisaties, door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties.

Organisaties die belangstelling hebben voor een dergelijk partnerschap worden uitgenodigd om hun kandidaatsdossier in te dienen.

Sinds de oprichting in 2012 hebben reeds 98 organisaties onze financiële en professionele ondersteuning ontvangen. Niet minder dan 100 van onze sociaal geëngageerde medewerkers boden hiervoor hun professionele vaardigheden aan.

Het Fonds VINCI werkt in België rond twee thema’s: de toegang tot de arbeidsmarkt en het samenleven. Het steunt initiatieven van organisaties die één van de volgende zes subdoelen nastreven:

Wat de toegang tot de arbeidsmarkt betreft gaat het om:

 • initiatieven die de inschakeling op de arbeidsmarkt bevorderen van mensen in een situatie van uitsluiting
 • initiatieven die bijdragen tot de vorming en tot meer kwalificaties voor deze mensen
 • initiatieven die de mobiliteit van deze mensen vergemakkelijken

Wat het samenleven betreft, gaat het om:

 • initiatieven die de jongeren sensibiliseren tot burgerschap
 • initiatieven voor de sociale herintegratie van de meest geïsoleerde mensen
 • initiatieven waardoor de meest achtergestelde mensen toegang krijgen tot huisvesting

Nabij zijn om efficiënt te zijn

De initiatieven om organisaties te ondersteunen komen vaak van onze medewerkers. Hun persoonlijke, betrokken link met een vereniging verhoogt hun engagement. Hierbij enkele voorbeelden van gerealiseerde projecten:

De Okkernoot – Halle

In een geklasseerd klooster uit de 19de eeuw wil De Okkernoot – een erkende dienst voor de opvang van mensen met een handicap – twee verdiepingen renoveren om er studio’s in te richten voor 14 mensen met autisme. Het project zal helpen om het gebrek aan opvangplaatsen en de lange wachtlijsten voor deze doelgroep te verminderen. De steun van het Fonds VINCI is bestemd voor de inrichting van gemeenschappelijke woonruimten, een keuken en therapielokalen. Er wordt vooral gewerkt aan de inclusie van de bewoners en de uitbreiding van hun sociale netwerk: deelname aan workshops, begeleide initiatieven voor werk in de wijk (ophalen van glas en afval), een open tuin en terras voor de omwonenden.

Het peterschap wordt verzorgd door Jos Verhaegen, Business Development Manager bij Cegelec Fire Solutions. De peter gaat de vereniging helpen om de werken met de leveranciers voor te bereiden en uit te voeren. Hij steekt, indien mogelijk met andere collega’s van zijn bedrijf, een handje toe bij de werkzaamheden en de fondsenwervingsfeesten.

L’étape – Doornik

L’étape’ is een opvangtehuis voor mensen en gezinnen zonder vaste verblijfplaats die allerlei problemen kennen: afhankelijkheid, familiale of administratieve problemen, een verleden als gedetineerde, armoede, isolement, (geestelijke) gezondheidsproblemen, doelloosheid, zware schuldenlast. Om hun re-integratie in de samenleving te bevorderen, biedt het tehuis hen ook administratieve, sociale en budgetondersteuning, een gemeenschappelijk restaurant en een gezamenlijke moestuin en een schrijnwerkatelier. Er wordt hulp gevraagd van het Fonds VINCI voor een broodnodige renovatie van de douches, die problemen hebben met de afloop en de verluchting. Met deze nieuwe douches zal het gemakkelijker zijn om de doelgroep van het opvangtehuis aan te zetten tot een betere hygiëne.

Het peterschap wordt verzorgd door Gregory Winkowski, Senior Project Manager bij Cegelec Infra Technics. De peter kent de vereniging al vanaf zijn eerste peterschap in 2012 en blijft de noden van de vereniging analyseren en zoeken naar oplossingen om eraan te voldoen: zoeken naar partners, vergelijken van offertes, optimalisering van de kosten, opvolgen van de uitvoering.

Banc Public – Ecaussinnes

Banc Public is een jonge en dynamische vzw opgericht door een groep vrijwilligers die lokaal wilden werken aan een meer solidaire samenleving, de sociale banden wilden aanhalen en jongeren wilden sensibiliseren voor natuur en cultuur (muziek en theater). Op één jaar tijd organiseerde de vzw al drie natuurprojecten met jongeren, twee toneelgezelschappen, stages, lessen om leerachterstand aan te pakken… en zij heeft nog veel meer bruisende ideeën. Al die activiteiten hebben plaats in het volkshuis, een plek waar iedereen (ook de meest kwetsbaren) kan meedoen en zich ontplooien naar eigen voorkeur. Het Fonds VINCI levert een bijdrage voor de aankoop van meubelen en materiaal.

Het peterschap wordt verzorgd door Daniel Clairbois, Design Engineer bij Cegelec. Het peterschap omvat allerlei vormen van praktische hulp aan de vereniging: de peter zal een handje toesteken bij het monteren van een stand of het vervoeren van personen en materieel bij evenementen, bij het begeleiden van groepen op verplaatsingen en bij het uitvoeren van klusjes in het huis.

Habitat & Participation – Court-Saint-Etienne

De vzw ‘Habitat et Participation’ start samen met enkele partners in Court-Saint-Etienne een project van solidair samenwonen voor een gemengd publiek van mensen tussen 20 en 40 jaar die in opleiding zijn. De verschillende partners zullen instaan voor een coherent aanbod van ondersteunende diensten (sociale begeleiding, ondersteuning bij het wonen, opvolging bij opleiding en werk…) om de sociaaleconomische integratie van de zeven huurders te bevorderen. De band van solidariteit die tussen hen kan ontstaan, zal zorgen voor een positieve sfeer – de beste remedie tegen eenzaamheid en om te verhinderen dat mensen in moeilijkheden gaan afhaken. De steun van het Fonds VINCI zal worden besteed aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten en de aankoop van meubilair.

Het peterschap wordt verzorgd door Benoit Gouverneur, Business & Development Manager bij Cegelec. De peter zal de vereniging helpen bij het analyseren van offertes en het vinden van partners. Hij zal ook zijn technische kennis inzetten.

vzw Touché – Gent

Deze vzw wil de samenleving inspireren om constructief met agressie om te gaan en werkt voor mensen die in moeilijkheden komen door agressie. Zij komen tot constructieve en efficiënte oplossingen door gebruik te maken van de kracht en energie van agressie en deze te transformeren in positieve energie, succesvolle re-integratie en verminderde recidive. VZW Touché biedt oplossingsgerichte programma’s, trainingen en preventieve workshops aan voor iedereen die met spanning te maken krijgt. Drie doelgroepen krijgen hierbij hun bijzondere aandacht: (ex-) gedetineerden, jongeren en mensen in het bedrijfsleven.

Het peterschap wordt waargenomen door Bart Schurmans, Business Unit Manager bij Cegelec. Beroepsmatig komt Bart in contact met het gevangeniswezen (bouw, bouwtechnieken van verschillende gevangenissen); vandaar ook zijn interesse om kennis te maken met de andere kant ervan. Als peter wil hij zijn competenties en netwerk aanwenden, kan hij zorgen voor bepaalde IT-aankopen en zal hij het aanbod van de vzw bekend maken in de bedrijfswereld.

Ondernomen acties tijdens het peterschap van Bart Schurmans:

 • Initiatief tot bedrijfsworkshop met Cegelec rond stress
 • Bezoek van Touché aan werf en kantoor Cegelec
 • IT-support Cegelec over IT-noden bij Touché
 • Aankoop beamer via prijsnegotiatie Cegelec
 • Overleg app ontwikkeling met 2 contactpersonen Axians
 • Aanwezig op boekevent ‘Positief agressief’ in De Krook

Ontdek meer