Mobiliteit

Veiliger, schoner en innovatiever – de transportoplossingen van morgen worden vandaag de dag al ontwikkeld. Van tramsporen tot elektrische auto’s, door het beveiligen en optimaliseren van (spoor)wegen en waterwegen, ondersteunt Cegelec actief uw dagelijkse mobiliteitsbehoeften. Wanneer u door een tunnel rijdt of op een snelweg invoegt, kunt u zich dan voorstellen hoeveel maatregelen er zijn getroffen om uw veiligheid te vergroten? Schakelkasten voor spoorweginfrastructuur, stadssurveillancesystemen, elektromechanische installaties voor bruggen en sluizen, automatische incidentdetectiesystemen voor tunnels, …. We maken ze allemaal intelligenter.

Ontdek meer